Ascending
ADEOS-II Day-01 Ascending ADEOS-II Day-02 Ascending ADEOS-II Day-03 Ascending ADEOS-II Day-04 Ascending
Day-01Day-02Day-03Day-04

Descending
ADEOS-II Day-01 Descending ADEOS-II Day-02 Descending ADEOS-II  Day-03 Descending ADEOS-II  Day-04 Descending
Day-01 Day-02 Day-03 Day-04

AMSR概要へ -
AMSRセンサー仕様へ -

| AMSR-E | Home |