Top > Asia >07W(DOKSURI_T1206)


07W(DOKSURI_T1206)
Observation Area Precipitation
(KuPR)
Precipitation
(GMI/AMSR2)
Water Vapor
(AMSR2)
Obs. Information
Sattelite:TRMM
Obs.Date:2012/06/29 21:16(UTC)
Data Range:16.8N-28.4N
104.7E-118.2E
Info.(2012/06/29 18:00(UTC))
Pressure:0 hPa
Winds:040 m/s
Sattelite:TRMM
Obs.Date:2012/06/28 22:14(UTC)
Data Range:9.6N-24.7N
110.9E-124.0E
Info.(2012/06/28 18:00(UTC))
Pressure:0 hPa
Winds:050 m/s
Sattelite:TRMM
Obs.Date:2012/06/28 14:03(UTC)
Data Range:14.2N-25.2N
111.8E-126.4E
Info.(2012/06/28 12:00(UTC))
Pressure:0 hPa
Winds:035 m/s
Sattelite:TRMM
Obs.Date:2012/06/27 13:21(UTC)
Data Range:10.4N-22.7N
120.3E-132.0E
Info.(2012/06/27 12:00(UTC))
Pressure:0 hPa
Winds:035 m/s
Sattelite:TRMM
Obs.Date:2012/06/26 22:30(UTC)
Data Range:10.3N-20.7N
122.1E-133.4E
Info.(2012/06/26 18:00(UTC))
Pressure:0 hPa
Winds:035 m/s
Sattelite:TRMM
Obs.Date:2012/06/26 12:41(UTC)
Data Range:3.1N-20.4N
123.4E-143.8E
Info.(2012/06/26 12:00(UTC))
Pressure:0 hPa
Winds:030 m/s
Asia America Oceania JAXA NASA NiCT